Handelsbetingelser

 

Generelt

 

 • Du er som kunde forpligtet til at opgive korrekt e-mail-adresse og mobilnummer, samt grundigt at gennemlæse den information, som vi sender til dig via e-mail/sms.
 • Det er meget vigtigt, at du opgiver en/et korrekt e-mail-adresse/mobilnummer, da Time-Book.dk ikke kan stå til ansvar for følger af fejlagtigt opgivne oplysninger, eller hvis jeres personlige spamfilter frasorterer de e-mails/sms’er, vi sender.
 • Efter bestilling og frem til bookingtidspunktet bør du overvåge den e-mail-adresse/mobil, som du opgav ved bestillingen, idet vi udelukkende informerer om eksempelvis tidsændringer via e-mail/sms.
 • Hver gang, du laver en booking eller køber et produkt på Time-Book.dk, optjener du point. Man kan optjene fra 1 - 3 % af det totale købsbeløb.
 • Point kan ikke overføres, byttes, gives til en anden bruger, udbetales eller veksles til kontanter.
 • Point kan bruges som betaling af bookinger eller produkter på Time-book.dk i hele 100. ( F.eks. 100, 200, 300 kr.)
 • Ved booking eller køb af produkter via Time-Book.dk giver du som kunde Time-Book.dk lov til at videregive dit navn, din adresse og dit tlf. nr. til leverandøren af din booking eller produkt. (E-mail og andre personlige oplysninger bliver ikke videregivet).
 • Rabatkuponer kan ikke overdrages eller veksles til kontanter.
 • Time-Book.dk forbeholder sig til enhver tid og efter eget skøn ret til at tilføje yderligere vilkår og betingelser til udnyttelse af rabatkuponer/pointsystem.

 

Om booking

Nedenfor følger vores regler for bookinger, som er booket via www.time-book.dk

 • Minimumsalder for booking er 18 år (eller med værges samtykke).
 • Din booking er bindende fra, vi har modtaget din booking.
 • Ved booking på Time-book.dk giver du os lov til at sende dig information omkring din booking på e-mail/sms og til at sende dig opfølgningsmails/sms’er.
 • Bookinger kan kun aflyses ved at sende en e-mail til os. (E-mailen skal indeholde følgende: bookingsnummer, navn, tlf. nr. og adresse)
 • Det er gratis at aflyse en booking, hvis vi fået en afbestillingsmail senest 2 hverdage inden bookingsdagen. (Lørdage, søndage og helligdage tæller ikke med som en hverdag)
 • Bookinger, der aflyses dagen inden bookingsdagen, skal betale en aflysningspris på 50% af prisen plus 50 kr. De 50 kr. bliver sat ind på din Time-Book.dk konto og kan bruges ved næste booking. De kan ikke udbetales, byttes eller flyttes til andre konti. Ved aflysninger eller udeblivelse på dagen vil der blive opkrævet det fulde beløb.
 • Bookinger med NemID skal også betale aflysningsprisen ved aflysninger. Derudover vil aflysninger eller udeblivelse på dagen også blive opkrævet det fulde beløb.  Beløbet skal indbetales Time-book.dk`s bankkonto inden 10 dage efter bookingsdagen. Hvis vi ikke har modtaget betaling efter 10 dage, vil vi sende et rykker-brev pr. e-mail, hvor du som kunde skal betale de ekstraomkosninger, vi har ved at skulle sende et sådant brev.
 • Ombooking er gratis indtil 2 arbejdsdage inden bookingsdagen. (Lørdage, søndage og helligdage tæller ikke med som en arbejdsdag.)  Ved ombooking laver du bare en ny booking og sender en e-mail til os med den booking, der skal slettes. E-mailen skal indeholde følgende: bookingsnummer, navn, tlf. nr. og adresse på den booking, der skal slettes.
 • Det er ikke muligt at ændre navn på bookinger.
 • Inden, du afslutter din bookning og betaler, er du som kunde forpligtet til at kontrollere, at alle oplysninger såsom dato, behandling og service stemmer. Navnene skal være i overensstemmelse med stavningen i passet, dvs. samtlige efternavne + det førstnævnte fornavn. Tænk på, at det førstnævnte fornavn ikke altid er personens tiltalenavn. Efter betalingen er blevet gennemført, kan intet af ovenstående ændres.
 • Du er som kunde forpligtet til at opgive korrekt Mobilnummer og e-mailadresse. Det er særdeles vigtigt, at du angiver et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig både dag og aften, samt at du opgiver en korrekt e-mail-adresse. Time-Book.dk kan ikke påtage sig ansvaret for fejlagtigt opgivne kontaktoplysninger.
 • Hvis du ikke indfinder dig i tide på rette sted, eller hvis du ikke udnytter hele eller en del af din booking, er tilbagebetaling ikke mulig.
 • Time-Book.dk kan ikke drages til ansvar for behandlingen hos vores leverandører/samarbejdspartnere.
 • Time-Book.dk kan ikke drages til ansvar for produkter købt hos vores leverandører/samarbejdspartnere, heller ikke selvom de er bestilt gennem Time-Book.dk.
 • Bemærk venligst, at når du har afgivet din booking, og din booking er godkendt, kan du kun annullere din booking på e-mail, og du er ikke berettiget til tilbagebetaling. Fortrydelsesretten på 14 kalenderdage fra kontraktens indgåelse i henhold til den danske forbrugeraftalelov gælder derfor ikke, når du bestiller ydelser fra Time-Book.dk, da der er tale om en booking.
 • Du bedes imidlertid bemærke, at den juridiske kontrakt om booking og køb af ydelser og produkter er mellem dig og den booking-butik, som du afgiver din booking/bestilling til. Time-Book.dk kan ikke give noget løfte om, at den booking og de produkter, der bookes/bestilles hos bookingbutikken via denne hjemmeside, vil være af tilfredsstillende kvalitet, og Time-Book.dk fraskriver sig alle sådanne garantier.
   

Betaling

 • På denne side kan du betale for din booking over internettet med kreditkort på en tryg, sikker og enkel måde. Mod en formidlingsafgift kan du desuden betale med VISA, American Express og MasterCard.
 • Time-Book.dk vil aldrig sælge dine personoplysninger, dit kortnummer eller lignende oplysninger videre. Vi anvender dem udelukkende for at kontrollere, at din betaling kan gennemføres.
 • Du skal være 18 år for at betale på Time-Book.dk.
 • Hvis du opgiver fejlagtige oplysninger, kan du blive afkrævet de omkostninger, som kan opstå.
 • Time-Book.dk er ikke ansvarlige for betalinger, som på grund af tekniske problemer ikke er blevet modtaget af Time-Book.dk.
 • Time-Book.dk er ikke ansvarlige for tekster, informationer mm. som andre parter, f.eks. leverandører producerer.
 • Såfremt du måtte have en klage over kvaliteten af produkter eller ydelser, som butikkerne leverer, skal du søge om eventuel erstatning direkte hos butikken. Time-Book.dk kan ikke foretage tilbagebetalinger på vegne af butikkerne og er ikke ansvarlig for tilbagebetalinger, som du måtte have søgt om. Alle klager skal først indgives til butikkerne, og butikkernes egen klageprocedurer skal i givet fald følges, før Time-Book.dk kan svare på en klage.
 • Betaling for alle bookinger/produkter skal ske med betalingskort som anført på denne hjemmeside eller kontant i butikken.
 • Der kan være rabat på din bestilling, hvis du anvender en kampagnekode, der er anerkendt af denne hjemmeside og godkendt af Time-Book.dk.

 

Priser

 • Time-Book.dk har du mulighed for at betale med Dankort samt internationale kreditkort. Alle priser hos Time-Book.dk - på web-adressen http://www.time-book.dk er inkl. moms.
 • Der bliver taget følgende gebyrer på nedenstående kort:
 • Betaling med dansk udstedte kreditkort: 1,25 % minimum 0,70 kr. pr. transaktion.
 • Betalinger med udenlandsk udstedte kort: 3,75 % minimum 1,95 kr. pr. transaktion.
 • Betalinger med Dankort: 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 %.
 • Time-Book.dk tager forbehold for eventuelle pris- og bookingsændringer fra leverandører.
 • Time-Book.dk tager også forbehold for tekniske fejl, da sådanne ændringer står helt uden for Time-Book.dk's kontrol.
 • Ændringer af ovenstående slags kan medføre prisændringer, at betalingsdatoen kan blive ændret, eller at bookingen ikke kan gennemføres. Indenfor 24 timer fra bookingstidspunktet har Time-Book.dk fuld mulighed for at vende tilbage, hvis der er opstået fejl ved bookingen, som kan påvirke prisen eller andet. Time-Book.dk har ret til at indkræve den eventuelt nye pris, der måtte opstå.

Køb af produkter

 • Produkter, der købes sammen med en booking, vil du som kunde få udleveret på samme tid som din behandling.
 • Alle produkter kan afbestilles indtil bookingsdagen.
 • Hver gang du bestiller en vare igennem Time-Book.dk, sender vi en ordrebekræftelse til dig som kunde og en ordre til den butik, du køber varen fra. Pengene bliver først trukket fra dit betalingskort, når varen er udleveret fra butikken eller på bookingsdagen.
 • Hvis der er fejl eller mangler på produkterne kan Time-Book.dk ikke holdes til ansvar for det.
 • Fejl og mangler på produkter købt gennem Time-Book.dk skal behandles af den butik, hvor produktet er udleveret.
 • Fortrydelsesret, ombytning eller pengene tilbage for produkter efter udlevering er op til den enkelte butik. som har solgt produkterne. De regler, butikken har, er gældende, så længe de overholder købeloven.
 • Time-Book.dk kan ikke holdes til ansvar for produkter købt ved vores leverandører/samarbejdspartnere.
 • Eventuelle fejl eller mangler ved produkter købt gennem Time-Book.dk skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom, du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til den butik, hvor du har fået udleveret produktet. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter, at du har fået varen udleveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode. Du kan som forbruger vælge, om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for butikken.

Generelle betingelser for Abonnementer

 • Time-Book.dk er en bookingportal for servicevirksomheder med fast adresse eller for servicevirksomheder, som udfører services på kunders adresser. Det betyder, at Time-Book.dk videreformidler din booking til den respektive servicevirksomhed. Det er således servicevirksomheden, der står for al levering af servicen og supporten, og er den juridiske sælger af servicen til dig.
 • For hvert Abonnemt  står servicevirksomheden abonnementsbetingelser beskrevet for de enkelte services, se "Læs abonnements betingelser". Vi er behjælpelige med kontaktoplysninger på servicevirksomheders kundesupport, hvis du får brug for det. Hvis du f.eks. vil ændre din booking, skifter adresse eller har en reklamation.
 • For at afgive en booking på Time-Book.dk skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark. Tilbuddene gælder ikke ved bookinger til Grønland, Færøerne og i udlandet.
 • Alle priserne på services på Time-Book.dk er inklusiv moms.
 • Time-Book.dk sender en kvittering hver måned pr. mail.
 • Kunden har pligt til straks at oplyse Time-Book.dk om ændringer i de oplysninger, som kunden har givet ved aftalens indgåelse, herunder adresseændring, ændring af betalingsforhold og lignende. Hvis kunden ikke har meddelt adresseændring, eller ændring af betalingsforhold og lignende, er Time-Book.dk berettiget til at opkræve en administrationspris for håndteringen.
 • Ændring af priserne på et abonnement kan ændres 12 måneder efter indgået Abonnement, priserne kan kun hæves til servicevirksomhedens nye abonnement priser.
 • Abonnement på Time-Book.dk er et løbende abonnement og fortsætter, indtil forbrugeren opsiger det.
 • Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt til Time-Book.dk på mail.
 • Opsigelse og bindingsperioder: En aftale om løbende levering af en tjenesteydelser kan som hovedregel opsiges af en forbruger med en måneds varsel til udløbet af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 25 (lov 492/2009).
 • Følgende aftaler kan opsiges efter 9 måneder med 3 måneders varsel til udgangen af en måned:
 • Løbende aftaler om 1) tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom, 2) udførelse af vagt- eller redningstjeneste, 3) undervisning, 4) legemspleje og 5) andre lignende tjenesteydelser.
 • Kunden er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven (Abonnementer). Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse på mail til Time-Book.dk herom senest 14 dage efter modtagelse af kontrakten.